Úvod   ...

JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M. Ph.D., J.S.D.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Tomáš Dumbrovský je vědeckým pracovníkem (VP2) v Centru právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zaměřuje na ústavní a demokratickou teorii, právo EU, srovnávací ústavní právo, rozhodovací mechanismy EU a judicializaci vládnutí. Účastnil se také soukromoprávních projektů souvisejících s právem EU, od deliktního práva po právo hospodářské soutěže.

Ve své disertaci se zabýval způsobem, jakým interakce mezi ústavními soudy v Evropské unii formovala obsah společné evropské ústavy a jak tato praxe nabyla normativitu a demokratickou legitimitu. Zvláštní pozornost byla věnována dopadům východního rozšíření Evropské unie a roli ústavních soudů nových členských států na formování této praxe.

Ve svém současném výzkumu se zaměřuje na demokratický rozměr ústavní transformace evropské integrace. Transformace je výsledkem dvacetiletého společenského diskurzu (koncept generational struggle) probíhajícího v interakci mezi společenskými a politickými hnutími, novými mezinárodními institucemi a státy. Výzkum se zabývá obdobím od roku 1943 po Lucemburský kompromis – od hnutí odporu, přes federalistická hnutí, vyjednávání zakládacích smluv, praxi nových institucí, po roli stran řízení v klíčových rozhodnutí Evropského soudního dvora. Reinterpretace počátků evropské integrace by měla umožnit izolovat ústavní principy tvořící základ (západo)evropského společenství (jeho identitu), které vymezují prostor pro další intepretaci. Výzkum je financovaném grantem PRIMUS Univerzity Karlovy.

 

Vzdělání

J.S.D., Yale Law School, 2020

JUDr., Právnická fakulta UK, 2014

Advokátní zkouška, Česká advokátní komora 2012

Ph.D., Právnická fakulta UK, 2012

LL.M., Yale Law School, 2011

Mgr. v oboru mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd UK, 2007

Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta UK, 2005

Bc. v oboru politických věd, Fakulta sociálních věd UK, 2002

 

Předchozí akademické A výzkumné pozice

2015-2017 Streicker Fellow a Smith Richardson Fellow (hostující výzkumný pracovník), Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Evropský univerzitní institut, Florencie, Itálie

2015-2017 Post-doktorský výzkumný pracovník, Právnická fakulta Amsterdamské univerzity, Nizozemsko

2012-2013 Max Weber Fellow, Evropský univerzitní institut, Florencie, Itálie

2012 jaro Hostující výzkumný pracovník, Yale Law School, New Haven, USA

2009-2013 Odborný pracovník, Právnická fakulta UK

2009 Hostující výzkumný pracovník, Max-Planck Institut, Heidelberg, Německo

2008 pros. Výzkumný pobyt, Univerzita Luzern, Švýcarsko

2007-2008 Hostující výzkumný pracovník, Právnická fakulta Michiganské univerzity, Ann Arbor, USA

2007 léto Výzkumný pobyt, Evropský univerzitní institut, Florencie, Itálie

2002-2003 Erasmus student, National and Kapodistrian University, Athény, Řecko

Ostatní zaměstnání

2015-2017 Výzkumný asistent Prof. Deirdre Curtin, Evropský univerzitní institut, Florencie, Itálie
2012- Advokát, Praha (t.č. výkon advokacie přerušen)
2012-14 Výzkumný asistent Prof. Bruce Ackermana, Yale Law School, New Haven, USA
2005-2012 Koncipient Luboše Tichého, advokáta v advokátní kanceláři Squire Patton Boggs, Praha
2009-2010 Národní editor judikatury českých soudů z oblasti evropské práva, Caselex Srl., Lucembursko
2005-2007 Právník, Odbor pro studium a záležitosti studentů, Rektorát Univerzity Karlovy, Praha
2002 léto Stážista, Odbor legislativy a Odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Praha

Pedagogická praxe a editorská činnost

2012-2013 Pedagogický trénink v rámci Max Weber post-doktorského programu, Evropský univerzitní institut, Florencie, včetně týdenní praxe na London School of Economics, Londýn

2011 jaro Reading Group Evropské právo, Yale Law School (organizátor; záštita Alec Stone Sweet)

2011 jaro Editor, Yale Journal of International Law

2009 jaro Evropské soukromé právo, Právnická fakulta UK (v angličtině, spolu s L. Tichým)

2008-2009 Evropské právo, University of New York in Prague (v angličtině, spolu s L. Tichým a R. Králem)

2006-2010 Korespondent pravidelné sekce o evropské legislativě časopisu Jurisprudence, Wolters Kluwer

2005-2007 Seminář Evropské právo, Právnická fakulta UK

 

Výzkumné granty

Hlavní řešitel:

2017-2019 Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie evropské integrace, grant PRIMUS/HUM/20, Univerzita Karlova

2007-2009 Projekt Soudcovské právo: Srovnávací studie o vlivu Evropského soudního dvora a Nejvyššího soudu USA na integrační procesy, financován Grantovou agenturu Univerzity Karlovy, č. 157007

Člen řešitelského týmu:

2015-2019 Projekt The Choice for Europe since Maastricht: Member States‘ Preferences for Economic, Monetary and Fiscal Integration, Univerzita Salzburg, financován z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, No. 649532-EMU_SCEUS (Hlavní řešitel pro právní sekci: Prof. Stefan Griller)

2013-2014 Projekt Constitutional Change through Euro Crisis Law, Evropský univerzitní institut. Národní zprávy pro Českou republiku a Slovensko (Hlavní řešitel: Prof. Giorgio Monti et al.)

2010-2011 Projekt Zlepšení efektivity fungování práva v České republice, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, financován Nadací Hugo Grotius (Hlavní řešitel: Prof. Luboš Tichý)

2009-2012 Projekt Vzmáhání evropského práva v 12 nových členských státech: Předběžné otázky a řízení o porušení smlouvy 2004-2010, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, financován Grantovou agenturou Akademie věd České republiky, č. IAA701020902 (Hlavní řešitel: Prof. Luboš Tichý)

2009-2011 Projekt Eastern Enlargement and Patterns of Decision-making in the European Union, Fakulta Sociálních věd Univerzity Karlovy, financován Grantovou agenturou České republiky, No. 407/09/1747 (Project manager: Doc. Běla Plechanovová)

2008-2009 Projekt Post Enlargement Constitutionalization in Central and Eastern Europe, Univerzita Luzern, financováno Gebert Rüf Stiftung (Hlavní řešitel: Dr. Kyriaki Topidi)

2006-2007 Projekt Legitimacy of supranational entities and the academic debate in the old and the new EU Member States, Sárská univerzita, financováno Volkswagen Stiftung (Hlavní řešitel: Prof. Jean-Christophe Merle)

 

Spolupráce s právní praxí

2014 Posudek pro Vládu České o rozsahu aplikace Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii v členském státě EU, který není členem Eurozóny, a podmínkách její ratifikace podle Ústavy ČR (spolu s Lubošem Tichým)

2010 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva na porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 ESLP v důsledku chybné informace podané obecným soudem straně řízení ohledně procesních požadavků na podání dovolání

2009 Ústavní stížnost argumentující, že smluvní svoboda vyžaduje, aby obecný soud zjišťoval skutečnou vůli smluvních stran být stranou smlouvy i v případě, že namísto formální změny smlouvy byl výraz vůle projeven jinak (IV. ÚS 128/06)

2009 Posudek pro řízení před regionálním soudem v Loebenu, Rakousko, o ústavnosti vybraných dekretů prezidenta republiky (Benešových dekretů) a tzv. Lex Schwarzenberg (spolu s Lubošem Tichým)

2009 Posudek pro Úřad průmyslového vlastnictví ČR o souladu návrhu EU na zřízení Evropského patentového soudu s primárním právem EU a důsledky návrhu pro Českou republiku (spolu s Lubošem Tichým)

2007 Posudek pro Ministerstvo kultury ČR k pravomocím národního regulátora televizního a rozhlasového vysílání nad převzatým vysíláním z ostatních členských států EU a jeho poskytovateli a souladu národních předpisů o televizním a rozhlasovém vysílání s právem EU a právním rámcem Rady Evropy.

2006 Posudek pro Českou národní banku k zajištění pohledávek s ohledem na Basilejský protokol II a vývoj práva v Evropě (spolu s Lubošem Tichým)

2006 Posudek pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k pravomocím dohledu regulátora nad poskytovateli služby převzatého televizního vysílání v mobilních telefonech s technologií UMTS

 

Organizace mezinárodních konferencí

2016 listopad Konference European Delict: Liability of a Member State According to Article 7 TEU and Sanctions, Karlova Univerzita, Praha

2014 listopad 4th Annual Doctoral Scholarship Conference: Law and Responsibility, Yale Law School, New Haven, USA

2012 říjen Konference Effet Utile, Karlova Univerzita, Praha

2009 květen Konference Sovereignty and Competences of the EU, Karlova Univerzita, Praha

 

Stipendia a ocenění

2015-2016 Smith Richardson Foundation Fellowship, Yale University, USA

2015-2016 Sylff Research Abroad Award, Tokyo Foundation, Japonsko

2015-2016 Streicker Fund Award, Yale Law School, USA

2015 Postgraduální Sørensenův grant, Historické archívy Evropské unie, Florencie, Itálie

2012-2013 Max Weber post-doktorské stipendium, Evropský univerzitní institut, Florencie, Itálie

2009 Stipendium Max-Planckova Institutu, Heidelberg, Německo

2007-2008 Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship (Sylff), Tokyo Foundation, Japonsko

2006-2007 Stipendium Volkswagen Stiftung, Sárská univerzita, Německo

2005 Bolzanova cena UK za nejlepší magisterskou práci v oboru právo, Praha

 

členství

Česká advokátní komora

International Society of Public Law

 

Jazyky

Angličtina, francouzština, základní znalost němčiny, italštiny a řečtiny

 

Webové stránky výzkumu

http://ssrn.com/author=1729977

https://yale.academia.edu/TomasDumbrovsky

https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Dumbrovsky

 

Vybrané přednášky

2017 září Workshop č. 3 k projektu EMU Choices, Lisabon, Portugalsko

2016 listopad From Voting Rights Suspension to Smart Sanctions: Learning from International Practice, Conference on European Delict: Liability of a Member State According to Article 7 TEU and Sanctions, Univerzita Karlova, Praha

2016 září Constitutional foundations and implications of economic, monetary and fiscal integration in the Czech Republic, Workshop č. 2 k projektu EMU Choices, Aix-en-Provence, Francie

2016 květen The European Republic: Dynamics of Constitutional Transformation, Workshop, Evropský univerzitní institut, Florencie, Itálie

2016 duben Workshop National Constitutional Identities in the EU between Courts and Political Actors, discussant, LUISS, Řím Itálie

2015 listopad Liberal Requirements of a Member State Court’s European Doctrine: Czech Constitutional Court’s Jurisprudence in Comparative Perspective, Univerzita Karlova, Praha

2015 červenec Constitutional Option for Europe, ICON-S konference, New York, USA

2015 duben The European Republic, J.S.D. kolokvium, Yale Law School, USA

2014 prosinec Demokratický konstitucionalismus a Evropská unie, Univerzita Karlova, Praha

2013 září Konfliktní konstitucionalismus, Konference Právo, politika a soudobá společnost, Univerzita Karlova, Praha

2013 červen Constitution Making During the Economic Crisis: The Case of the Czech Republic and Slovakia, Max Weber Programme Conference, Florencie, Itálie

2012 červen Evropský soudní dvůr po východním rozšíření: Formování vnitřního jádra, Univerzita Karlova, Praha

2012 říjen Effet utile in the Delimitation of Competences Between the Member States and the EU, konference Effet Utile, Univerzita Karlova, Praha

2011 březen Rethinking the Infringement Proceedings: A Tort-like System, konference Liability of Member States for Infringement of European Union Law, Univerzita Karlova, Praha

2011 březen The European Court of Justice after the Eastern Enlargement, EUSA Twelfth Biennial Conference, Boston, USA

2010 září Conciliation in the Sixth European Parliament: Formal Transparency vs. Shadowy Legislating, UACES konference Exchanging Ideas on Europe: Europe at a Crossroads, College of Europe, Bruges, Belgie

2010 červen Decision-Making and Structural Changes in the European Court of Justice after the Eastern Enlargement, ECPR Fifth Pan-European Conference on EU Politics, Univerzita Oporto a Univerzita Fernando Pessoa, Porto, Portugalsko

2009 říjen Ústavní pluralismus a soudní prolupráce v EU po východním rozšíření, workshop projektu EU Decision-Making after Eastern Enlargement, Univerzita Karlova, Praha

2009 září Constitutional pluralism in the European Union after Eastern enlargement, 5th ECPR General Conference, Univerzita Potsdam, Německo

2009 červenec Constitutional Dialogue and Constitutional Negotiation: The case of Czech and Slovak Republics, workshop projektu Constitutionalization in the CEE, Univerzita Luzern, Švýcarsko

2009 červenec Czech Constitutional Court’s Lisbon Treaty Judgment, Max-Planck Institut, Heidelberg, Německo

2009 květen Community Internal Sovereignty Conundrum: Czech Constitutional Court’s Doctrine Compared to the U.S. Compact Theory, konference Sovereignty and Competences of the EU, Univerzita Karlova, Praha

2008 listopad Czech Constitutional Court’s doctrine on the Limits of European Law Primacy, Univerzita Luzern, Švýcarsko

2008 březen EU Legitimacy and New ‘European’ Constitutional Courts, S.J.D. kolokvium, Michiganská univerzita, Ann Arbor, USA

2007 červen In the name of the Republic: EU Legitimacy and New ‘European’ Constitutional Courts, konference Legitimacy Problem of the European Union: Normative Theories and Public Debates in New and Old Member States, Praha

2007 červen A Legitimizing Constitution, Seventh World Congress of Constitutional Law, Rethinking the Boundaries of Constitutional Law, Athény, Řecko

2006 červen Demokratický deficit legislativního procesu“ Je procedura spolurozhodování řešením? Konference Prohlubování integračního procesu a východní rozšíření: Institucionální aspekty, Univerzita Karlova, Praha

Publikace (36)

2022

Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022

Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89

Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022

Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89

2021

Bezemek, Ch., Dumbrovský, T., The Concept of Public Interest, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 3-21

2020

Dumbrovský, T., Ústavní cykly a normativnost společenského kontextu ústavní transformace, in K. Žák Krzyžanková, Z. Kühn, K. Beran, P. Maršálek, J. Wintr, P. Ondřejek, J. Tryzna, Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, Aleš Čeněk, 2020, s. 355-362

Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic. In: Griller, Stefan (ed.), Member States´Constitutions and EU Integration. Oxford: Hart Publishing 2020, 365–458

2018

Dumbrovský, T., Sankce podle čl. 7 SEU, Od izolace porušujícího státu k ochraně občanů EU, in L. Tichý (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 207-235 – vyšlo 2018

Dumbrovský, T., EU Integration and the Czech Constitution: Assertive Judiciary and Baffled Administration, in Stefan Griller, Monica Claes, and Lina Papadopoulou (eds) Member States’ Constitutions and EU Integration. Hart, Oxford forthcoming 2018 (with Tichý, L.).

2017

Dumbrovský, T., Europe’s Constitutional Identity, IACL Blog, forthcoming 2017

Dumbrovský, T., Účel a variabilita sankcí podle čl. 7 SEU (Purpose and Variability of Sanctions under Art. 7 TEU), in L. Tichy, A. Hatje (eds.), European Delict, Charles University, Prague forthcoming 2017.

Dumbrovský, T., Insulate or Compel? Tailored Sanctions as Democracy Catalyst under Article 7 TEU, Europarecht, forthcoming 2017

2015

Dumbrovský, T., Europeanizing the Eurozone, Int’l J. Const. L. Blog, July 31, 2015, at:http://www.iconnectblog.com/2015/07/europeanizing-the-eurozone.

Dumbrovský, T., Evropské právo (European Law), 5th edn. C.H.Beck, Prague 2015 (with Tichý, L., Rainer Arnold, Jiří Zemánek, and Richard Král).

2014

Dumbrovský, T., Constitutional Change Through Euro Crisis Law: “Slovakia”. EUI, San Domenico di Fiesole 2014.

Dumbrovský, T., Constitutional Change Through Euro Crisis Law: „Czech Republic”. EUI, San Domenico di Fiesole 2014.

Dumbrovský, T., Effet Utile as a Unifying Doctrine in a Constitutionally Pluralist Europe, in L. Tichý, M. Potacs, T. Dumbrovský (eds) Effet Utile, pp. 93-113. Charles University, Prague 2014.

Dumbrovský, T., Judicial Appointments: The article 255 TFEU Advisory Panel and selection procedures in the Member States. Common Market Law Review, Vol. 51, No. 2, pp. 455-482, 2014 (with Bilyana Petkova and Marijn van der Sluis).

Dumbrovský, T., Effet Utile. Charles University, Prague 2014 (with Tichý, L. and Michael Potacs).

2013

Dumbrovský, T., The European Court of Justice after the Eastern Enlargement: An Emerging Inner Circle of Judges. EUSA Conference Paper. Boston 2011 (updated version 2013).

Dumbrovský, T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpozice k nové evropské doktríně (The Constitutional Court of the Czech Republic Between Two Legal Orders: From Interposition to New European Doctrine). Právní rozhledy, Vol. 21, No. 6, p191–198, 2013 (with Tichý, L.).

Dumbrovský, T., Soudní spolupráce v Evropském ústavním prostoru po východním rozšíření Evropské unie (Judicial Cooperation in the European constitutional space after the Eastern Enlargment of the European Union). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, No. 2/2012, pp. 51–73, 2013.

Dumbrovský, T., Suverenita a federalismus v evropské a americké integraci: doktrína interpozice Ústavního soudu ČR (Sovereignty and Federalism in the European and American Integrations: The Doctrine of Interposition of the Czech Constitutional Court). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, No. 2/2012, pp. 29-50, 2013.

Dumbrovský, T., Passing-on-standing Matrix in Private Antitrust Enforcement: A Reconciliation of Economic and Justice Approaches. EUI Working Papers, MWP 2013/30, San Domenico di Fiesole 2013.

Tichý L., Dumbrovský T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpretace k nové evropské doktríně, Právní rozhledy 6/2013, 191–198

2012

Dumbrovský, T., Shadowy Legislating: Conciliation in the Sixth and Seventh European Parliament. UACES Conference Paper. Brugges 2010 (updated version 2012).

Dumbrovský, T., ‘In the Name of the Republic’: Constitutional Courts and European Union Legitimacy, in Merle, J.-C. (Hg.) Die Legitimität von supranationalen Institutionen der EU: Die Debatte in den neuen und alten Mitgliedstaaten, pp. 156-183. LIT Verlag, Berlin 2012.

2011

Dumbrovský, T., Constitutional Pluralism and Judicial Cooperation in the EU after the Eastern Enlargements: A Case Study of the Czech and Slovak Courts’, in Topidi, K., Morawa, A. (eds) Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe, pp. 89-116. Ashgate, Farnham 2011.

Dumbrovský, T., Řízení o porušení smlouvy jako deliktní systém a pravomoc Komise (Rethinking the Infringement Proceeding: A Tort-like System). Jurisprudence, Vol. 20, No. 5, pp. 10-19, 2011.

2010

Dumbrovský, T., Aktuality z Evropské unie (European Union Legal News). Jurisprudence (1-8), 2006-2010 (27 short articles, with either Jiří Vlastník or Petra Pipková).

Dumbrovský, T., Federal Solution to the EU Internal Sovereignty Conundrum: The European Doctrine of the Czech Constitutional Court and the U.S. Compact Theory, in Tichy, L. and Dumbrovsky, T. (eds) Sovereignty and Competences of the European Union, pp. 80-100. Charles University, Prague 2010.

Dumbrovský, T., Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court?, in Koch, H., Hagel–Sørensen, K., Haltern, U., and Weiler J.H.H. (eds) Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen, p757–782. DJØF Forlag, Copenhagen 2010 (with Tichý, L.).

Dumbrovský, T., Sovereignty and Competences of the European Union. Charles University, Prague 2010 (with Tichý, L.).

Tichý L. (co–author T. Dumbrovský), Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court? In Koch, Hagelsorensen, Haltern, Weiler (eds.), Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. Copenhagen: DJOF Forlag, 2010, 757–782

Tichý L., Dumbrovský T. (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 184

2008

Dumbrovský, T., National Report for the Czech Republic, in Hondius, E. et al. (eds) Principles of European Law, SaleSellier European Law Publishers, Munich 2008 (with Tichý, L.).

2006

Dumbrovský, T., Vývoj judikatury Evropského soudního dvora v otázce postavení Evropského parlamentu (Impact of the ECJ’s Case Law on the European Parliament’s Powers). Jurisprudence, Vol. 15, No. 2, pp. 17-26, 2006.

Dumbrovský, T., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení (Lien Law in Development. The Cape Town Treaty and the Czech Law of Secured Transactions). Právník, Vol. 145, No. 3, p265–290, 2006 (with Tichý, L.).

Kontakty