Úvod   ...

Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2007 absolvoval studijní program LL.M. na Université de Montréal v Québecu. Od roku 2003 až dosud působí v advokacii. Jeho specializací jsou soudní spory a v jejich rámci pak zejména spory související s insolvenčním právem. V těchto oblastech dosáhl vydání několika precedenčních soudních rozhodnutí, posléze publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Od roku 2014 se jako externí spolupracovník účastní aktivit Centra právní komparatistiky. Ve své publikační činnosti se zabývá zejména insolvenčním právem.

 

Publikace (14)

2022

Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60

Tichý, L., Troup, T., K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60

Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60

Tichý, L., Troup, T., K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60

2021

Frössel, A., Troup, T., Public Interest in Insolvency Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 247-270

2020

Tichý, L., Troup, T., překlad článku R. Uerpmann–Wittzacka, Veřejný zájem jako klíčový pojem či prázdná floskule, Správní právo 3/2020, 176–188

2019

Troup, T., Tichý, L., překlad článku R. Borka, Platby zajištěným věřitelům v německém insolvenčním odpůrčím právu, Bulletin advokacie 6/2019, s. 37-42

Troup, T., Obranné námitky odpůrce v insolvenčním odpůrčím právu, Bulletin advokacie 4/2019, s. 45-52

Tichý, L., Troup, T., překlad článku A. Frössela, K protiprávnosti vědomého zásahu do obligačního práva na nabytí nemovitosti, Právník 10/2019, 934–950

Tichý, L., Troup, T., překlad článku Andrease Spickhoffa, Poučovací povinnost soudu v hodnotovém systému německého civilního procesního práva, Bulletin advokacie 3/2019, s. 20-24

2017

Troup, T., Frössel, A.,  Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in European Review of Private Law, 4/2017, 717-763

Troup, T., Frössel, A., Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in Potacs, M., Tichý, L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 199-233

2016

Tichý L., Maslowski, Troup T. (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 298

2015

Troup, T., Rakovský, A., Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“, Obchodněprávní revue č. 2/2015

2014

Troup, T., Rakovský, A., Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená, Obchodněprávní revue č. 10/2014

Troup, T., L’expérience et le procès civil: Du mode alternatif de détermination des faits dans le procès civil, Saarbrücken: Presses Academiques Francophones, 2014

Kontakty