Volná pracovní místa ERC CZ

Centrum právní komparatistiky hledá kandidáty na pět pozic ve výzkumném grantu ERC CZ s názvem Identita a konstitucionalismus: Schopnost ústav formovat politická společenství v regionu EU-MENAP. Hlavní řešitel: JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D. (Yale). Další informace zde.

Slovo „veřejné“

Z podnětu diskuse při posledním fóru CPK 14. ledna 2021 krátká poznámka ke shora uvedenému tématu. Většina vysokoškolských zařízení u nás, a tedy i PF UK jsou veřejnými vysokými školami. To pro mne znamená několikeré: Instituce vysokého školství jsou založeny zákonem, a tedy i UK je osoba veřejného práva. Veřejné vysoké školství je u nás financováno […]

Rušení fór CPK v lednu 2021

Z důvodu pokračujících protiepidemických opatření rušíme fóra CPK plánovaná na 7. (dr. Frössel), 14. (prof. Müller-Graff) a 21. (prof. Schmidt) ledna 2021. Přednášky budou přeloženy na nejbližší možný termín, předpokládáme již na letní semestr 2021. prof. Luboš Tichý

Zrušení přednášky 5. 11. 2020

Přednáška prof. L. Tichého plánovaná na 5. 11. 2020 „Proč je zapotřebí obnovit tradici právnického sjezdu (historická a srovnávací analýza“ je z důvodů protiepidemických opatření zrušena.

Zrušení seminářů 18. a 19. 11. 2020

S lítostí oznamujeme, že i seminář o žalobě ve veřejném zájmu plánovaný na 18. listopad 2020 a seminář 19. listopadu 2020, který se měl věnovat dialogu mezi právnickými stavy, se odkládají na neurčito. prof. Luboš Tichý

Zrušení přednášek zahraničních referentů na Fóru CPK

S lítostí oznamujeme, že v důsledku protiepidemických opatření se nebudou konat přednášky prof. R. Streinze (22.10.), prof. M. Herdegena (12.11.) a prof. E. Kramera (24.11.). Předpokládáme, že všechny tři odvolané přednášky by se měly konat v letním semestru 2021. prof. Luboš Tichý