Slovo „veřejné“

Z podnětu diskuse při posledním fóru CPK 14. ledna 2021 krátká poznámka ke shora uvedenému tématu. Většina vysokoškolských zařízení u nás, a tedy i PF UK jsou veřejnými vysokými školami. To pro mne znamená několikeré: Instituce vysokého školství jsou založeny zákonem, a tedy i UK je osoba veřejného práva. Veřejné vysoké školství je u nás financováno […]