Slovo „veřejné“

Z podnětu diskuse při posledním fóru CPK 14. ledna 2021 krátká poznámka ke shora uvedenému tématu.

Většina vysokoškolských zařízení u nás, a tedy i PF UK jsou veřejnými vysokými školami. To pro mne znamená několikeré:

  1. Instituce vysokého školství jsou založeny zákonem, a tedy i UK je osoba veřejného práva.
  2. Veřejné vysoké školství je u nás financováno z veřejných rozpočtů, zejména z rozpočtu státu.
  3. PF UK jako součást právně kulturního prostředí.

Úkolem CPK je tedy v širším slova smyslu obohacovat právní kulturu a plnit tak určitý obecně prospěšný veřejný úkol.

To znamená, že nejen CPK, ale i Právnická fakulta by si zasloužila právě z výše uvedených důvodů větší otevřenost sloužící mimo jiné k věcnému diskursu. Aby zejména právnická veřejnost, které PF UK slouží, mohla adekvátně přijímat „produkty“ tohoto pracoviště, je zapotřebí, aby byla co možná nejvíc otevřeno tak, aby třetí osoby mohly vědět, „o co vlastně jde“. V tomto smyslu slovo „veřejné“ znamená uveřejňování základních informací o fakultě – učitelském-profesorském sboru, a to nejen o produktech jednotlivých osob, ale jejich životních a pracovních zkušenostech, o jejich i mimofakultní činnosti a koneckonců i o financování.

V tomto smyslu musí být nejen fakulta, ale především CPK ještě více veřejným ve smyslu otevření se veřejnosti.

Luboš Tichý, 15. ledna 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *