Odčinění imateriální újmy v českém právu

Export > ICAL

JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Odčinění imateriální újmy v českém právu bylo možné i podle předchozí soukromoprávní úpravy; kromě občanského zákoníku to umožňovaly i jiné právní úpravy. Podle „nového“ občanského zákoníku se s účinností od 1. 1. 2014 rozlišuje majetková újma, tj. škoda a nemajetková újma; náhrada nemajetkové újmy je možná jen v případech dohodnutých mezi stranami nebo stanovených v  zákoně. Referát rozebere případy, kdy škůdce stíhá povinnost odčinit i nemajetkovou újmu, problematiku oprávněných osob, stejně jako zákonná kritéria pro náhradu újmy. Dále zmíní jednotlivé možnosti náhrady či odčinění nemajetkové újmy (včetně peněžité náhrady).  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *