Výše (rozsah) imateriální škody

Export > ICAL

Prof. Luboš Tichý

Pojem imateriální škody je nejen u nás, ale i obecně předmětem zásadních změn a prudkého vývoje. Referát se soustředí pouze na imateriální škodu na lidském zdraví a související problémy a již tento okruh získává v podstatě stále nové kontury: vznikají nové kategorie a subkategorie jednotlivých újem. To souvisí mimo jiné i s chápáním lidské osobnosti jako nejvyšší hodnoty, kterou deliktní právo chrání. Na rozdíl od majetkové škody je ovšem v této oblasti problémem výpočet peněžité náhrady škody, která je jediným možným ekvivalentem. Referát se proto zabývá hodnotami mimoprávními, které zásadním způsobem ovlivňují úroveň výše náhrady.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *