Absolutní odpovědnost za škodu? Na příkladu škody způsobené pádem budovy

Export > ICAL

Luboš Tichý. Přednáška v rámci Fór CPK

Převážná většina českých autorů považuje odpovědnost za škodu způsobenou pádem budovy podle § 2938 občanského zákoníku za objektivní odpovědnost absolutní formy. To je dobrý důvod zabývat se tímto pojmem a ozřejmit jeho meze a zejména vztah k odpovědnosti za zavinění. Na základě těchto poznatků je pak možné provést analýzu zvláštní úpravy deliktní odpovědnosti za škodu podle § 2938 občanského zákoníku a dovodit, že v tomto případě je adekvátním řešením odpovědnost za presumované zavinění s obrácením důkazního břemene.

Možné připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *