Advokátní úschova peněz aneb kdo má kdy jaký nárok vůči komu

Export > ICAL

Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

Institut advokátní úschovy je institutem správy cizího majetku, z čehož bývá bez dalšího dovozováno zdánlivě jasné řešení – peníze, složené klientem advokáta na jeho bankovní účet, zůstávají v majetku klienta. Je tomu ale skutečně tak? Co když dojde ke smísení peněz v úschově s jinými penězi? Jak se bude řešit situace, když ohledně advokáta bude vedena exekuce či insolvenční řízení; budou pak moci klienti advokáta získat své peníze vylučovací žalobou zpět, anebo jim zůstane jen nedobytná nezajištěná pohledávka? Jak se bude řešit situace, kdy bude naopak vedena exekuce či insolvenční řízení ohledně klienta advokáta; budou moci věřitelé klienta advokáta nějak postihnout peníze v advokátní úschově? Na tyto a další otázky bude odpovídáno nejen za pomoci českých, ale i německých doktrinálních a judikatorních zdrojů

2017-11-30 TT

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *