Bailment; Druhy smluv, II. část

Export > ICAL

Mgr. Vít Zvánovec, Bailment

Angloamerický institut bailment je zvláštní institut na pomezí úschovy, zajištění a převodu majetku. V kontinentálním právu je neznámý. Jeho podstatou je, že zřizovatel poskytuje nabyvateli pouze držbu/detenci (majitelství). Přednáška vyšetří podobnosti a odchylky mezi bailment jako akcesorickým právním jednáním a smlouvou o úschově jako kausálním smluvním typem, mezi bailment a smluvním zcizením, tj. převodem, movité věci. Dotkne se rovněž významu konsensuální v. dvoufázové koncepce nabytí vlastnictví a právního jednání pro vznik závazku.

Prof. L. Tichý, Druhy smluv, II. část: nepojmenovaná smlouva, smlouva ve prospěch a na ochranu třetího, další druhy smluv

Výklad smluv ve prospěch třetího se soustřeďuje na vymezení tohoto institutu a definici práva pravé a nepravé smlouvy ve prospěch třetího a postavení třetího. Rozebírány jsou povinnosti ochrany a péče smluvní strany a odpovědnost za jejich porušení, jakož i jejich následky. Vymezuje se rozdíl mezi smlouvou ve prospěch třetího a smlouvou na ochranu třetího s ohledem na postavení chráněné osoby. Pozornost se soustředí i na následky smlouvy k tíži třetího zejména s ohledem na práva znevýhodněné třetí osoby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *