Consideration a kauza závazku

Export > ICAL

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Consideration je tradičním konceptem smluvního práva common law: žalovatelný smluvní závazek může vzniknout pouze tehdy, je-li podpořen protiplněním. Chybí-li protiplnění, jedná se o nudum pactum, jehož splnění nemůže být vynuceno cestou práva. Consideration představuje jeden z možných přístupů k řešení problému, se kterým se musí vypořádávat všechny právní systémy, totiž kterým slibům, které činí účastníci právního styku, má být poskytnuta právní ochrana. Kontinentální právo věnuje ze stejného důvodu pozornost kauze (právnímu důvodu) závazku. Tento koncept je sice tradičně vstřícnější k vymahatelnosti altruistických závazků než common law, na druhé straně nenabízí tak objektivizovatelné a v ekonomické racionalitě zakotvené kritérium, jakým je právě consideration. Předmětem diskuse budou výhody a nevýhody obou přístupů a jejich perspektivy se zaměřením na praxi v jurisdikcích common law.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *