Doktrína ultra vires se zvláštním zřetelem k problematice svéprávnosti a právní subjektivity

Export > ICAL

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA

Mgr. Vít Zvánovec

Zatímco nikdo nikdy nepochyboval, že svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) je omezitelná, u právní subjektivity (dnes právní osobnosti) o tom dodnes panují pochybnosti. Vycházejíc z kritiky rozsudku NS ČR sp. zn. 29 Cdo 3269/2010 se přednáška vyrovná s touto doktrínou na příkladu společenství vlastníků jednotek, kde praxe tápe, co všechno smí společenství s ohledem na předmět své činnosti činit. Přednáška se dotkne i nálezu Slovenské důchody, v němž Ústavní soud konstatoval, že Evropský soudní dvůr postupuje ultra vires.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *