Nároky na náhradu nemajetkové újmy a jejich dědění

Export > ICAL

Prof. Wolfgang Wurmnest, Univerzita Hamburg,

Německý zákonodárce umožnil v občanském zákoníku (BGB) z r. 1900 náhradu nemajetkové újmy jen ve velmi omezeném rozsahu. Během dlouhodobého používání této úpravy však soudy podstatným způsobem působnost náhrady za nemajetkové újmy rozšířily. Tato liberalizace je ovšem nerovnoměrná. Omezení nároků na náhradu újem v důsledku porušení osobnostních práv judikatura neodstranila. Tyto nároky nejsou podle dnes platného práva na rozdíl od nároku na náhradu bolestného předmětem dědění (viz rozsudek německého Spolkového soudního dvora z listopadu 2021 ve věci tzv. „Kohlových protokolů“). Přednáška srovnává německou úpravu s rakouským právem a odůvodňuje, proč musí být judikatura korigována.

 V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *