Odpovědnost za psychickou újmu při zneužívání dětí

Export > ICAL

prof. Andreas Spickhoff, univerzita Mnichov,

Ostudný a šokující jev je již delší dobu, jakožto společenský problém, do značné míry ovlivněn aférami katolických kněží. Jde ovšem o obecný jev celosvětového významu. Judikatura Spolkového soudního dvora se v těchto věcech postarala o rozšíření pojetí objektivního přičítání v deliktním právu. Současně se zásadním způsobem změnil přístup k rozsahu náhrady škody. Poprvé byla náhrada za imateriální újmu přiznána ve výši šestimístné částky v euro. Vzdor tomu, mnozí autoři i takovou náhradu považují za nedostatečnou. Přednáška se bude zabývat otázkami původu a rozsahu odpovědnosti, stejně jako i hledisky pro stanovení náhrady imateriální škody.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *