Plaidoyer za změnu unijní regulace nepřiměřených ustanovení ve spotřebitelských smlouvách

Export > ICAL

Prof. Matthias Lehmann, Univerzita Vídeň,

Směrnice o nepřiměřených ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách je jedním z hlavních stavebních kamenů evropského soukromého práva. Vzdor tomu je tento právní akt v jednotlivých členských státech velmi rozdílně chápán a transponován. Ani Soudnímu dvoru Evropské unie se nepodařilo dosáhnout jednotného výkladu. Důvodem pro tento jev je forma právního aktu, neboť směrnice poskytuje členským státům velmi rozsáhlý prostor k transpozici jednotlivých předpisů. Výrazné rozdíly národních právních úprav členských států jsou typickým zdrojem právní nejistoty a poruch hospodářské soutěže. Tento příspěvek proto navrhuje, přepracovat obsah směrnice a vtělit jej do přímo aplikovatelného nařízení.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *