Právnické sjezdy – model pro Českou republiku (dialog jako základ rozvoje práva a právní kultury)

Export > ICAL

PŘEDNÁŠKA  ZRUŠENA

prof. Luboš Tichý

Chaos při projednávání návrhů zákonů klíčového významu jen dokládá absenci věcného dialogu v rámci právnické obce. Diskuse v relevantním rozsahu se však nekoná ani ve vztahu k judikatuře. Jednou z důležitých forem odborného dialogu by mohly být právnické sjezdy, jejichž tradice byla přervána událostmi na sklonku třicátých let 20. století a dosud nebyla obnovena. Právnické sjezdy by měly čerpat ze zkušeností nepřerušené existence ve státech střední Evropy a nastolovat klíčová témata v souladu s legislativním programem vlády.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *