Solidarita v právu EU

Export > ICAL

prof. Luboš Tichý,

Přednáška se zabývá pojmem solidarity, který je nejen v naší unijně právní literatuře, ale vůbec poněkud málo zpracován. Přitom tato kategorie má svoje místo prakticky ve všech právních oborech; speciální roli hraje pak v evropském unijním právu. Cílem prezentace je po obecném úvodu analyzovat pojem solidarity v primárním i sekundárním právu EU na základě především zahraniční lite-ratury a judikatury SD EU. Zabývá se tedy samotným postavením, obsahem a povahou tohoto pojmu, jeho vztahem k obdobným obecným kategoriím unijního práva, zejména základním hodnotám a zásadám. Zvláště se zabývá otázkou normativního obsahu solidarity, jeho významem při interpretaci i těch ustanovení, v nichž tento termín není obsažen, rolí při jeho výkladu, a především jeho mezemi. Přednáška pak dospívá k vlastní koncepci tohoto pojmu, zejména jeho vynutitelnosti jakožto právní povinnosti a jí odpovídajícího oprávnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *