Spotřebitelská smlouva

Export > ICAL

prof. Luboš Tichý

Jeden z nejdůležitějších druhů smluvních je smlouva, jejíž stranou je specifická slabší strana – spotřebitel. Jednotlivé druhy tohoto smluvního typu jsou upraveny kogentním způsobem. Smlouva se zabývá znaky a specifiky tohoto smluvního typu a mírou autonomie vůle v jeho rámci. Analyzuje problematiku kontroly smlouvy včetně všeobecných obchodních podmínek, specifický způsob výkladu spotřebitelské smlouvy, stejně jako problémy rovnováhy smluvních práv a povinností a otázky smluvního ujednání o předmětu plnění a ceně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *