Svěřenské fondy. Příležitost nebo hrozba?

Export > ICAL

Přednáška shrnuje a analyzuje kontroverze týkající se institutů svěřenských fondů podle NOZ, resp. rizika, které tyto struktury
mohou přinášet. Pozornost bude věnována především námitkám netransparentnosti a možného zneužití svěřenských fondů,
včetně implikací pro oblast praní špinavých peněz (AML) a daňového práva.