Vlastní správa dlužníka (Německo) / dlužník s dispozičním oprávněním (Česká republika) z pohledu insolvenčního a korporátního práva

Export > ICAL

PŘEDNÁŠKA  ZRUŠENA

prof. Karsten Schmidt, Bucerius Law School, Hamburg

Insolvenční a korporátní právo měly v minulosti jen málo styčných ploch. Je však zjevné, že překotný vývoj insolvenčního práva tento stav razantně proměnil. S tím, jak se stále více prosazují nelikvidační způsoby řešení úpadku, dochází k čím dál většímu prolínání obou těchto odvětví práva. Na jedné straně je zde insolvenční správce, jehož povinnosti jsou při správě běžícího podniku čím dál více přirovnávány k povinnostem statutárního orgánu dlužníka. Na straně druhé je zde pak dlužník, nadaný i během insolvenčního řízení dispozičním oprávněním, na jehož povinnosti v insolvenčním řízení se analogicky aplikují povinnosti insolvenčního správce. Právě analýze tohoto nově vzniklého „tavicího kotlíku“ na pomezí obou systémů práva bude věnována tato přednáška.

Mimořádně 16.30-18.00 v místnosti č. 304.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *