Základní otázky právní komparatistiky

Export > ICAL

Prof. Uwe Kischel, Univerzita Greifswald

Metodologická diskuse v rámci právní komparatistiky je tradiční téma. Funkcionální srovnávání i nadále dominuje praxi, zatímco její početní akademičtí kritici si stěžují ohledně nedostatku teorie. Za příklad může sloužit otázka, jakou hodnotu a význam přiznáváme jednoduchým právním normám v jejich komparaci. Hermeneutické řešení této otázky stejně jako celková diskuse o metodě spočívá v kontextuální komparaci. Ta si zachovává svoje tvrdé jádro a současně se vyhýbá jejím problémům. Užitečné je přitom typizování právních řádů do rozdílných kontextů, jejichž základní znalosti a zkušenosti jsou agregovány do relevantního kontextu. Konec konců právní komparatistika je právě tak normativní, jako nenormativní. Teprve norma a její kontext umožňují správné pochopení.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *