Život po smrti – jak dlouho? Postmortální omezení subjektivních práv

Export > ICAL

Prof. Haimo Schack, Univerzita Kiel

Přednáška se zabývá postmortálními omezeními subjektivních práv člověka. Východiskem je univerzální sukcese v německém právu, jež znamená přechod veškerého majetku zůstavitele na dědice. Z tohoto majetku jsou však vyloučena osobnostní práva, přičemž omezení platí i pro obecná a některá zvláštní osobnostní práva. Závažné etické problémy přináší genetická pozůstalost, stejně jako majetkoprávní otázky v případě digitální pozůstalosti. Jde zčásti o tradiční, zčásti však naprosto nové fenomény, které přináší rozvoj technologií.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *