Úvod   ...

JUDr. Lucie Josková, LL.M., Ph.D.

Své studium ukončila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004 (Mgr., ukončeno s vyznamenáním). V rámci svého magisterského studia strávila jeden rok na Právnické Fakultě Humboldtovy univerzity v Berlíně. Své znalosti německého a evropského práva si dále prohloubila během svého ročního postgraduálního studia na Právnické fakultě University Ludvíka Maximiliána v Mnichově, kde absolvovala jako stipendistka DAAD LL.M. program se specializací na právo kapitálových společností (LL.M., celkové hodnocení: 16,31 bodů). V roce 2009 dokončila doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D., téma disertace: Postavení menšinového akcionáře – srovnání právní úpravy ČR a SRN). Složila advokátní zkoušky (2008, s vyznamenáním). Kromě své práce v Centru právní komparatistiky spolupracuje s advokátní kanceláří a přednáší obchodní právo pro různé vzdělávací instituce. Lucie Josková se specializuje na právo obchodních společností a obchodní právo.