Úvod   ...

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

Externí výzkumní pracovníci

Publikuje ve vícero právních oborech: v ústavním právu, evropském právu, správním právu, pracovním právu a občanském právu hmotném.

Životopis

Vzdělání

Mgr. v oboru historie, Filosofická fakulta UK, 1998
Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta UK, 1997

Zaměstnání

od 2015 vedoucí oddělení legislativního, ÚOOÚ
2006–2015 referent oddělení legislativního, ÚOOÚ
1999–2006 referent právního oddělení, ČMKOS
1998–1999 koncipient, AK Felix & spol.

Členství

2008–12 výbor pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva

Posudky

2006 Posudek pro Evropskou unii o transposici pracovněprávních směrnic Českou republikou

Jazykové schopnosti

Angličtina, francouzština & ruština.

Sociální média

Přednášky

6. října 2021 Osnova aktu o umělé inteligenci (AIA) z 21. dubna 2021 5. výroční konference Spolku pro ochranu osobních údajů
28. listopadu 2018 Svěření věci (bailment) forum CPK
6. října 2016 Kogentní a dispositivní normy z pohledu legislativní úpravy mezinárodní konference PF UK Soukromé a veřejné v soudobém právu
3. března 2016 Právní subjektivita institucí veřejné správy forum CPK
19. června 2015 Oznámení fiktivního shromáždění mezinárodní konference CPK PF UK
26. září 2013 Monitoring zaměstnanců na půdorysu rozsudku NSČR Burget v. Kasalova pila Klub personalistů ČR
25. dubna 2013 Ústavní postavení státního zastupitelství z komparativního pohledu forum CPK
29. ledna 2013 Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku mezinárodní konference CPK PF UK
25. října 2012 Aktuální problémy české legislativy, se zvláštním důrazem na legislativní techniku forum CPK
24. listopadu 2011 Systematisace úřadů pro ochranu osobních údajů forum CPK

Výuka

2008–17 Občanské právo hmotné 1 a 2 právnická fakulta UK, externě

Publikace (11)

2016

Zvánovec, V., Ochrana osobních údajů v pracovním právu podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Aleš Čeněk, Plzeň 2016, 190–194.

2014

Zvánovec, V., Pěsna, L., Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1263–1271

Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1209–1216

Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1163–1171

Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, 127–139

2009

Zvánovec, V., společně s Helenou Svatošovou: Shromažďování ve veřejném prostoru. Svoboda nebo hrozba? In Právní rozhledy 15/2009, 561–562

2008

Zvánovec, V., Nonnemann, F., Ochrana osobních údajů nezletilců. In EMP–Jurisprudence 8/2008, 18 sq.

2007

Zvánovec, V., Firmy by měly zvážit, zda budou využívat kamery. Interview pro Hospodářské noviny, 5. června 2007, 27

2006

Zvánovec, V., Jednání o revizi směrnice o pracovní době. In Zpravodaj Pražského sdružení Jednoty českých právníků 2/2006, 88–91

2003

Zvánovec, V., S učni jednejte v rukavičkách. In Zaměstnávání dětí a mladistvých. Příloha týdeníku Ekonom 15/2003, 6–8

2002

Zvánovec, V., Jaký by měl být nový zákoník práce? Několik poznámek. In Práce a mzda 10–11/2002, 74–80

Kontakty

V. Z.