Konference

Nové občanské zákoníky v Maďarsku a České republice

Základní otázky platnosti a neplatnosti právních jednání