Semináře

Reforma francouzského Code civil

Objektivní odpovědnost, předvídatelnost a non-cumul jako právní transplantáty v rekodifikaci občanského práva v Maďarsku, Rumunsku a České republice