Semináře

Správní uvážení a jeho meze

Veřejný pořádek

Význam hodnot a principů v právu

Započtení v době úpadku

Ochrana osobnosti v Common law

Předvídatelnost ve smluvním právu

Práva dítěte v rodinném právu. Srovnání německé a české úpravy s přihlédnutím k rozvoji práva unijního.