Semináře

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody – srovnání mezi CISG a úpravou v německém a evropském právu

Jednooký Homo oeconomicus nebo modely spotřebitele dle rozhodnutí ESD

Evropské kolizní rodinné právo

Pravděpodobnost v právu

Správní uvážení a jeho meze

Dobré mravy a jejich fungování. Rozdíl oproti dobré víře

Veřejný pořádek