Semináře

Reforma francouzského Code civil

Objektivní odpovědnost, předvídatelnost a non-cumul jako právní transplantáty v rekodifikaci občanského práva v Maďarsku, Rumunsku a České republice

Flexibilní systém tvorby a výkladu práva

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody – srovnání mezi CISG a úpravou v německém a evropském právu

Jednooký Homo oeconomicus nebo modely spotřebitele dle rozhodnutí ESD

Evropské kolizní rodinné právo

Pravděpodobnost v právu