Přednášky

Objektivní a subjektivní protiprávnost: praktické rozlišování

Šoky v Evropské unii: rozsudek německého Spolkového ústavního soudu o pravomocích Evropské centrální banky a Soudního dvora EU

Promlčení práva na vyplnění blankosměnky

Kumulace nároků či konkurence právních norem – na příkladu nároku na náhradu škody z deliktu a ze smlouvy