Tobias Endrich-Laimböck

Vystudoval právo v Passau (EJS), Praze a Oxfordu (MJur). V současné době je doktorandem LMU v Mnichově. Specializuje se na oblast práva duševního vlastnictví, obecnou část občanského práva, jakož i vybrané problémy práva obchodního a civilního procesního.

Dr. Andreas Frössel, MA

Andreas Frössel studoval právo a politologii na Univerzitě Vídeň (Mag. iur. 2011, BA 2011, MA 2017) a absolvoval doktorandské studium na Ekonomické univerzitě ve Vídni, kde dosáhl titul Dr. iur. v roce 2018. Na této univerzitě též pracoval jako vědecký pracovník a asistent. Jeho doktorská práce o porušení smluvních nároků třetí stranou byla publikována v […]

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování práva). Jako autor národních zpráv pro Českou republiku se účastní projektu Evropského občanského zákoníku (Studijní skupiny pro Evropský občanský zákoník). Kontakty E-mail: jan.balarin@gmail.com

Mgr. Slavomíra Henčeková

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě na Slovensku s predikátem summa cum laude. V roce 2012 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Univerzitě Řezno v Německu. Od roku 2013 studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Teorie, filozofie a sociologie práva s tématem dizertační práce „Volné nacházení práva (příčiny a důsledky)“. Během svého studia […]

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

Publikuje ve vícero právních oborech: v ústavním právu, evropském právu, správním právu, pracovním právu a občanském právu hmotném. Životopis Vzdělání Mgr. v oboru historie, Filosofická fakulta UK, 1998 Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta UK, 1997 Zaměstnání od 2015 vedoucí oddělení legislativního, ÚOOÚ 2006–2015 referent oddělení legislativního, ÚOOÚ 1999–2006 referent právního oddělení, ČMKOS 1998–1999 koncipient, […]

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

Vzdělání 2011 – 9/2012 LL.M. Program, Queen Mary, University of London, Obory – Media Law, Internet Law, E-commerce Law, Privacy and Data Protection 2009 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Doktorský studijní program, externí doktorandka – Katedra Občanského práva, Disertační práce: Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a Common law červen 2010 Univerzita Karlova […]

Dr. iur. Stephan Heidenhain

Pracuje v advokátní kanceláři bnt – pravda & partner, s.r.o. od roku 2004. Je členem Německé advokátní komory (Braniborsko) a – jako evropský advokát od roku 2006, jako český advokát od července 2010 – České advokátní komory a poskytuje klientům, především investorům v České republice, rady z oblasti českého, německého a evropského práva. Studoval právní […]