JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Advokát *1968 Věnuje se po celou svoji profesionální kariéru právu kapitálových trhů, investičních instrumentů a kolektivního investování, korporátnímu právu včetně akviziční problematiky a insolvenčního práva; zabývá se deliktním právem, zejména v oblasti nároků na náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy, stejně jako i trestnímu právu, zejména pak hospodářským či manažerským deliktům, a konečně daňově-právní problematice. Průběh […]

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2002), dále studoval na Univerzitě v Hamburku (2000-2001), v programu LLM na Univerzitě Eberhard-Karls v Tübingene (2002-2003) a v postgraduálním programu Univerzity Karlovy (2002-2009). V letech 2002 a 2003 absolvoval vědecké pobyty […]

JUDr. Solange Isabelle Maslowski, Ph.D.

Solange Maslowski zahájila své studium práv na Reunionské univerzitě, absolutoria dosáhla na  univerzitě Toulouse 1 Capitole, kde získala později také doktorát. Studiu práva se věnovala i na Thames Valley University v Londýně a později během doktorandského studia na Právnické fakultě Karlovy Univerzity. Doktorát z evropského práva na univerzitě Toulouse 1 Capitole obhájila pod vedením prof. […]

Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2007 absolvoval studijní program LL.M. na Université de Montréal v Québecu. Od roku 2003 až dosud působí v advokacii. Jeho specializací jsou soudní spory a v jejich rámci pak zejména spory související s insolvenčním právem. V těchto oblastech dosáhl vydání několika precedenčních soudních rozhodnutí, posléze publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a […]

JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

Vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr., Ph.D.), Západočeské univerzitě v Plzni (JUDr.) a Univerzitě v Pasově v Německu (LL.M.eur.). Po ukončení studií pracovala tři roky jako vědecký asistent ve Vídni na Institutu pro evropské deliktní právo Rakouské akademie věd. Po návratu do Prahy vykonala tříletou koncipientskou praxi […]

JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M. Ph.D., J.S.D.

Tomáš Dumbrovský je vědeckým pracovníkem (VP2) v Centru právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zaměřuje na ústavní a demokratickou teorii, právo EU, srovnávací ústavní právo, rozhodovací mechanismy EU a judicializaci vládnutí. Účastnil se také soukromoprávních projektů souvisejících s právem EU, od deliktního práva po právo hospodářské soutěže. Ve své disertaci se zabýval […]

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

Rita Simon je vědecká pracovnice v Centru právní komparatistiky (CPK) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od 2011, a zaměřuje se na srovnávání evropského, německého a maďarského občanského a soutěžního práva, se zvláštním zájmem o ochranu spotřebitele a regulace síťových odvětví. Rita Simon vystudovala práva na Právnické fakultě Univerzity ELTE v Budapešti. V roce […]