Fóra CPK

Promlčení práva na vyplnění blankosměnky

Kumulace nároků či konkurence právních norem – na příkladu nároku na náhradu škody z deliktu a ze smlouvy

Latinské právnické fráze, výklad zákona a smlouvy pohledem švýcarského a českého práva

Změny v mezinárodním pořádku: výzvy pro Evropskou unii a její bezpečnostní a obrannou politiku

Veřejný zájem v civilním procesu

Evropská unie – jednota v rozmanitosti

Absolutní odpovědnost za škodu? Na příkladu škody způsobené pádem budovy

Právnické sjezdy – model pro Českou republiku