Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Semináře

Lze zvolit cizí právo bez existence cizího prvku?

22/02/18  

Přednášející: prof. Luboš Tichý Provokující nadpis je skutečným označením tématu přednášky, která se pokusí zpochybnit jako paradigma zastávanou tezi, že zvolit cizí právní řád lze jen na základě skutkového stavu (právního vztahu) s tzv. cizím či mezinárodním prvkem. O tom, že tato doktrína neplatí v plném rozsahu, svědčí i dlouhá léta existující pozitivní evropská úprava, týkající se... Více

Komunita