Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Semináře

Zveřejňování platů ve veřejném sektoru ve světle nálezu Ústavního soudu

08/03/18  

Přednášející: Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec Mezi právem na soukromí a právem na transparentnost je polarita. Na test proporcionality odpovídají různé právní řády různě. Český tradičně favorizoval soukromí, což se změnilo až dvěma rozsudky NSS, přičemž zákonodárce zůstal nečinný. ÚS se vrací k tradičnímu konceptu typickému pro české prostředí, avšak test, který nastolil, je obtížně uchopitelný. Přednáška... Více

Komunita