Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Semináře

Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce)

25/10/18  

Prof. Dr. Peter Gottwald (emeritní profesor Univerzity v Řezně), Dovolání podle německého práva (Spolkový soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a individuální spravedlností) Doc. Dr. Petr Lavický (Masarykova Univerzita, Brno), Dovolání ve věcném záměru Pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního: argumenty pro a proti Vstup volný Simultánní... Více

Komunita