Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Konference

Konference o veřejném zájmu v právu

17/10/19

17. - 18. 10. 2019, Právnická fakulta UK Konference je vyústěním společného česko-rakouského projektu. V jednotlivých referátech budou prezentovány výsledky výzkumu veřejného zájmu, fenoménu, jenž se vyskytuje prakticky ve všech odvětvích právního řádu, aniž byl v české právní vědě systematicky analyzován. Přednášející budou prezentovat definici a strukturu tohoto pojmu jednak v obecné rovině, jednak s ohledem na jeho postavení a funkci v konkrétních právních odvětvích. Podstatné je vymezení... Více

Komunita

Zůstaňte ve spojení – náš profil na facebook.com