Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Semináře

Jednooký Homo oeconomicus nebo modely spotřebitele dle rozhodnutí ESD

27/04/17  

Přednášející: Dr. Rita Simon. Účinnost tržního procesu významně závisí na schopnosti spotřebitelů činit racionální rozhodnutí. Osoba spotřebitele je proto předmětem zvláštní právní úpravy. Ale jakou ochranu spotřebitel potřebuje? K tomu účelu byly vyvinuty tzv. spotřebitelské modely. Přednáška se zabývá otázkou, jaké speciální spotřebitelské modely může národní zákonodárce používat ve světle unijního práva, a dále otázkou, jaké spotřebitelské modely reflektují evropské směrnice (průměrný či... Více

Komunita